Politica de confidențialitate

Asociația BEST Timișoara cu datele de identificare CIF:11305469, cu sediul în TIMIŞOARA, Aleea Studenților Nr. 24, Bl. Cămin 7 Complex, parter, jud. TIMIŞ, reprezentată de către Ana-Maria Diaconescu, responsabil cu implementarea măsurilor din domeniul protecției datelor cu caracter personal, care poate fi contactat prin adresa de email timisoara@BEST.eu.org, în baza art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), („GDPR”), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă aducem la cunoștință următoarele:

Website-ul ( https://bco.besttm.ro/ ) are scopul de a facilita înregistrarea și gestionarea datele cu caracter personal sub forma Curriculum Vitae pentru selecția și accesul beneficiarilor în cadrul activităților evenimentului. Datele  prelucrate vor fi: nume și prenume, e-mail, telefon, studii, profil de Facebook, experiențe personale și CV(Curriculum Vitae).

Datele personale ale participanților vor fi utilizate în scopul livrării serviciilor și produselor: serviciu de informare, serviciu de orientare în cariera, asistență și sprijin în cazul în care persoana vizată are nevoie de informații suplimentare legate de eveniment, acces la resursele puse la dispoziție de către parteneri, menționate și pe site-ul https://bco.besttm.ro/, pe parcursul desfășurării evenimentului, 05/03/2021-12/03/2021, “BEST Career Orientation”.

Prin înscrierea la acest eveniment,  persoana vizată trebuie sa își creeze un cont de utilizator prin intermediul căruia sa își editeze CV-ul. Contul de utilizator va stoca informații cu privire la nume, prenume, e-mail, telefon, studii, CV și experiențe personale. 

Serverul pe care ne găzduim datele este un serviciu oferit de Spatiul.ro, localizat în România și deține certificat SSL.

În cazul în care participantul optează pentru opțiunea de a se abona la newsletter, va primi e-mail-uri de la Asociația BEST Timișoara. Acestea vor conține  oportunități și informații precum internship-uri și oferte de muncă ale companiilor partenere, cât și informații legate de viitoarele  evenimente marca BEST Timișoara. Persoana vizată se poate dezabona oricând, prin accesare link-ului din newsletter, sau prin trimiterea unui e-mail la adresa de contact timisoara@BEST.eu.org cu o specificație în acest sens.

Aceste date NU vor fi stocate în afara perioadei evenimentului, 05/03/2021-12/03/2021, “BEST Career Orientation” cu excepția cazului în care persoana vizată optează pentru opțiunea de a se abona la newsletter-ul nostru, Mailerlite, datele fiind salvate pe perioada în care aceasta e abonată. Aceste date vor fi distribuite în rândul companiilor partenere asociației BEST Timișoara din cadrul evenimentului “BEST Career Orientation”. Partenerii vor stoca informațiile conform politicii proprii de GDPR.

Confidențialitatea datelor personale și modul în care Asociația BEST Timișoara le prelucrează sunt foarte importante pentru noi. Vă asigurăm că datele dumneavoastră NU vor fi transmise unor părți terțe, ci doar partenerilor expliciți ai evenimentului “BEST Career Orientation”.

 Persoana vizată poate trimite în orice moment un e-mail pe adresa timisoara@BEST.eu.org pentru a-i fi comunicate datele cu caracter personal, precum și veridicitatea acestora, pe care Asociația BEST Timișoara le deține. 

Persoana vizată poate solicita în orice moment ștergerea datelor personale din baza de date a evenimentului ”BEST Career Orientation”.

În cazul în care persoana vizată are nemulțumiri se poate adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP), la adresa de email anspdcp@dataprotection.ro